השירותים שלנו:

תהליכי תכנון במגוון הקשרים:
  • מדיניות
  • פרויקטים והתערבויות
  • שירותי-אנוש
  • מערכות ארגוניות
  • קהילות גיאוגרפיות ופונקציונאליות
 הערכת תכניות התערבות, תהליכי שינוי, מדיניות-  בשלבים  שונים  של מחזור חייהם:
  • הערכה מקדמית
  • הערכה מלווה-מעצבת
  • הערכה לאחר סיום
יישומי הדמיה: ככלי להוראה, לחיזוי, להערכת ביצועים
גיבוש מערכי הדרכה בנושאי תכנון, הערכה, הכשרת פעילים קהילתיים
למידה והוראה מרחוק (קורסים מתוקשבים – E-Learning) בנושאי תכנון והערכה
 פיתוח, ניהול ושימור ידע ארגוני
 ייעוץ לקרנות בניסוח קולות קוראים וליווי תהליכי בחירת הצעות