ייעוץ לקרנות בניסוח קולות קוראים וליווי תהליכי בחירת הצעות

 • קרנות רבות מקצות את משאביהן לפרויקטים והתערבויות שהוגשו להחלטתן בעקבות קולות קוראים או תהליך מכרוז אחר.
 • הקרנות רכשו ניסיון וידע רב בנושאים אלה. אולם, יש עדיין מקום לדון באתגרים שנותרו פתוחים והלקחים שניתן להפיק.
 • אנו מציעים התייחסות לשורה של נושאים, בהם רכשנו ניסיון ותובנות על פני מספר גדול ביותר ומגוון של התנסויות: השתתפות בניסוח קולות קוראים, בבחירת הצעות, בליווי כותבי ההצעות ומבצעי ההצעות לאחר בחירתם, בהערכת תכניות התערבות רבות, בכתיבת סקירות ספרות שחייבוני להתעדכן בספרות המקצועית העולמית מגוון נושאים, עיוניים ומעשיים כאחד.
 • לפרקסיס ניסיון רב בסוגי ההערכה השונים, בתכנון חברתי ותכנון אסטרטגי, בתחום פיתוח ידע.
 • מטרת הליווי של פרקסיס היא להגביר השפעת התכניות שהקרן מאשרת, באמצעות בחינת תהליך המיכרוז  וברירת ההצעות, שיפור ההצעות, תמיכה במגישים ובמבצעים.
 • נושא ייחודי יתייחס לדרכים לצמצום הפיצול הרב שקיים בהתערבויות ויצירת יתר מיקוד של התכניות הנבחרות.
 • חלק מן הנושאים ניתן יהיה להגיש באמצעות האינטרנט.

 

מבחר מן הפעולות שביצענו בתחום:

 • יהודה מור שימש כפרויקטור מטעם "הקרן למפעלים מיוחדים" של הביטוח הלאומי, לצורך ניהול תהליך כתיבת התנאים, השיווק, הניתוח והבחירה של תוכניות המוגשות לאישור הקרן (מיזם "עתיד בטוח לצעירים")
 • מתן חוות דעת מקדמיות על הצעות פרויקטים המוגשים לאישור "הקרן למפעלים מיוחדים" של המוסד לביטוח לאומי (2009)
 • כתיבה ופרסום של "עסקים חברתיים – סקירת ספרות על שיטות מחקר והערכה של התחום", בהזמנת אגף הקרנות במוסד לביטוח לאומי, 2015

 

להלן נושאי הייעוץ הראשיים המוצעים. בפועל, תתקיים האפשרות להרכיב פעולות למידה מתוך צירוף סלקטיבי של נושאים ותת נושאים, ולהתאימם לצרכים של המזמין:

 • קביעת עקרונות מנחים לתהליכי הזמנת הצעות וברירתן
 • הכנת קולות קוראים
 • ליווי קדם-הגשה
 • תהליכי בחירת ההצעות תוך דגש על הערכה מקדמית
 • ליווי וייעוץ למבצעי התכניות שנבחרו, במהלך הפעלת תכניתם
 • דיון סביב לקחים מן הניסיון בתכנון וביצוע מיזמים