• יישומי סימולציה (הדמיה)

  אנו משתמשים בסימולציות רכות ככלי רב ממדי:

  • להוראה
  • להתנסות חווייתית
  • להערכה מקדמית

   

  "סימולציה" הוא מונח כללי לסדרת טכניקות מובנות המשמשות להדמיית אירועים, מצבים ותהליכים- הן לצרכים אנליטיים והן לצרכים מעשיים שונים.

  הסימולציה לעולם איננה המציאות עצמה ואינה מתקיימת בזמן אמת.

  החומרים בהם עוסקת סימולציה יכולים להוות חיקוי מקורב של מציאות קיימת; תרגול "על  יבש" של מצב עניינים צפוי; ניסוי  דרכי התמודדות עם מצב עתידי בלתי רצוי; בחינת היתכנותן של יוזמות ומהלכים שנועדו לעצב מצב עתידי רצוי או שירטוט גבולות-האפשר של רעיון דמיוני.

  טכניקות הסימולציה באות לידי ביטוי באמצעות "יישומי הדמיה".

  המבנה הכללי של יישומי סימולציות "רכות"

  הכלים העיקריים להפעלת "סימולציות רכות" מתבססים על מגעים בין בני אדם במסגרת קבוצות אינטרס, תוך שימוש בחומרים שהוכנו מראש ובאלה שהולכים ונוצרים במהלך הסימולציה.

  הסימולציה יכולה להתפרס על פני מספר משכים, או במהלך יחיד מרוכז וממושך.

  מפגש הסימולציה יכול להוות שיאו ונעילתו של תהליך או יכול להוות אירוע הפתיחה של תהליך.

  באופן כללי, ניתן להבחין בין "משתתפי הסימולציה" לבין "מפעילי הסימולציה". מפעילי הסימולציה מכינים את "תכנית הסימולציה" – לרבות ההכנות המוקדמות הנדרשות- ומפעילים את המפגשים.

  "משתתפי הסימולציה" אמורים ליטול חלק פעיל המטלות כגון "משחק תפקידים", דיונים תוך-קבוצתיים ובין-קבוצתיים וכד'.

  שתי מתכונות הפעלה

 • פעולה במרחב פיזי מחולק לחללים שמאפשר תקשורת באמצעים שונים בין  הקבוצות וגם מפגשים ומגעים "פנים אל פנים"
 • פעולה במרחב וירטואלי, באמצעות תקשורת רשת סינכרונית
  מבחר סימולציות שבוצעו על ידינו:
  • "תנועות הנוער בישראל 2000 – מול תמורות ומתחרים". בהזמנת הסתדרות העובדים הכללית – מרחב רחובות.

   

  • "בניית אסטרטגיות להחדרת שינוי חינוכי בתנאי עימות בין קבוצות-אינטרס ומחלוקת על אמצעים". בהזמנת המרכז לעתידנות בחינוך, אוניברסיטת "בן גוריון" , השתלמות מנחות בפרויקט "הכשרת צוותים מובילים". (יחד עם גב' לאה פראוור).

   

  • "שילוב מתנדבים בתכניות לשיקום האסיר המשוחרר", בהזמנת האגודה לשיקום האסיר

   

  • "קביעת עמדות של בעלי עניין לקראת גיבוש תכנית כוללת לחינוך מבוגרים ברמה המקומית", בספרדית, במסגרת קורס שניתן בארגנטינה.

   

  • "השלכות וחלופות לסגירת אתר אזורי לשפיכת אשפה ופסולת ממנו מתפרנסים תושבי משכנות עוני בסביבתו" בספרדית, במסגרת קורס שניתן בקוסטה ריקה.

   

  • "ההשלכות של תהליך השלום על החברה הישראלית ועל יחסיה עם התפוצות," בהזמנת קרן היסוד.

   

  • "הסכמות ומחלוקות בחברה הישראלית – האם ניתן להגיע לחזון משותף?" בהזמנת בית ספר התיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים. (יחד עם גב' לאה פראוור).

   

  • "תהליכי קבלת החלטות בהתחדשות ופיתוח של קהילות במצוקה" – בספרדית, מרכז עופרי, ירושלים.