פיתוח, ניהול ושימור ידע ארגוני

 ידע הוא מרכיב מכריע בעשייה נכונה של הדברים הנכונים.

חשיבות גדולה יש לייחס לרכישת ידע ברמה הפורמלית, אך חשיבות גדולה עוד יותר יש לייחס ליצירה, פיתוח ושימור של ידע התנסותי הנרכש במהלך העבודה מסביב לתהליכי התכנון, היישום וההערכה של פרויקטים ומדיניות.

להלן, צורת מיון אפשרית של סוגי ידע:
לוח סוגי ידע

 

מפה מושגית להובלת ידע בניסוי
מפה מושגית חלקית לתיאור יצירה ושימוש בידע בניסויים חינוכיים

 

  מבחר סקירות ספרות, פיתוח תורתי ועבודות תיעוד מוערות ומוארות שביצענו :
  • כתיבת מדריך הפעלה לתוכנית "סיירת תעסוקה", בהזמנת הג'וינט-תב"ת, 2008.   
  • תיעוד הפרויקטים "ערכות הפעלה" ו"חיוך לצפון" עבור האגף להתנדבות, ג'וינט.
  • "תסקיר השפעה חברתי" – עריכת סקר ספרות בינלאומית, בהזמנת מרכז ציפורי, ירושלים, במאי 2002.
  • תכנון שירותים חברתיים במרחב הכפרי" – סקר ספרות, בהזמנת אלכ"א – ג'וינט ישראל, ירושלים, מרץ 2000.
  • "עסקים חברתיים- סקירת ספרות על שיטות מחקר והערכה של התחום", בהזמנת אגף הקרנות במוסד לביטוח לאומי, 2015.
  • כתיבת סקירת מידע ומתן המלצות בדבר "תוכניות תעסוקתיות לצעירים הנתונים בסיכון חברתי", עבור "הקרן למפעלים מיוחדים", המוסד לביטוח לאומי. 2010.
  • כתיבת מדריך תורתי ותפעולי למרכזי פיתוח תעסוקה "מעברים", הג'וינט ומשרד התמ"ת 2010.