על הפרק: בתוך הקרביים של "תאוריית השינוי"

הערכה מקדמית של האפקטיביות הצפויה של הפעולות הנגזרות מתאוריית השינוי

בתוך הקרביים
הספרות העיונית והמעשית סביב הבנייה והשימוש של "תאוריית השינוי" לצרכי תכנון והערכה היא ענפה ומתפתחת כל הזמן.  

בפוסט זה אני מבקש לעסוק בשאלה מרכזית שלא מטופלת דיה בתדריכים השונים: מה ההנמקה לכך שהפעולות המוצעות בתאוריית השינוי של תכנית והצעות מדיניות יהיו אפקטיביות, יצליחו לחולל את התמורה שהן מבטיחות?

להלן מודגמים תרשימים של "תאוריית התכנית" של תכנית "צרכנים נותני שירות" שבניתי במסגרת הצוות שעסק בהערכת התכנית.
התרשים הראשון מציג את הקשרים הלוגיים שבין המשתנים שזיהינו כמאפיינים את תאוריית התכנית, אך מוסיף להם הנחות סיבתיות לגבי קיום הקשר המוצג בין המרכיבים וההיגדים על ההנחות מופיעים על גבי החצים שמחברים ביניהם.
התרשים השני מפרט את התנאים המוקדמים למימוש ההנחות שניסחנו.
כלומר, אין זה מספיק לשרטט את תרשים תאוריית התכנית כזרימה של השפעות, לדידנו צריך לציין:
1. ההנחות המקופלות בבסיס הקשרים הסיבתיים המרכיבים את "תכנית השינוי".
2. את התנאים המוקדמים שצריכים להתמלא כדי שההנחות יהיו תקפות.
התרשימים מופיעים בנפרד מסיבות טכניות (מניעת "צפיפות מבלבלת" של התכנים) אך שניהם כאחד שייכים לניתוח המקדמי של אפקטיביות תאוריית השינוי.

 

 

קובץ מלא ושלם - מודל ההשפעה של התכנית צרכנים נותני שירות

 

 

צרכנים נותני שירות – תרשים של מודל ההשפעה הכולל תנאים למימוש המודל

השארת תגובה